ALCHEMIA CHEMII

THE ALCHEMY OF CHEMISTRY

Studiuję chemię. W zeszłym roku wzięłam udział w programie wymiany studentów w Lille we Francji. Zaprzyjaźniłam się ze studentami z naszej międzynarodowej grupy badawczej. Na koniec programu wszyscy razem zrozumieliśmy prawdziwą a zarazem największą lekcję jaką właśnie się nauczyliśmy: chemia pomiędzy ludźmi, chemia w związkach, chemia wzajemnych relacji, połączenia, zaufania i przyjaźni.

I study chemistry. Last year I went to Lille in France for a student’s exchange program. I became friends with other international students in my study group. At the end of the program, we all understood the real and the biggest lesson that we just learned together: the chemistry between humans, the chemistry in relationships, the chemistry of interactions, connection, trust and friendship.