Szczęście w pracy

Happiness at work

Dowiedziałem się o tej pracy w maju 2016, od pewnej pani z Krakowa. Pawie pióra są częścią tradycyjnego stroju krakowskiego, noszone były także przez mieszkańców wsi. Pozwalają w ciekawy sposób wyrażać siebie i pokazywać zwyczaje narodowe.
Co najbardziej lubię w swojej pracy? To, że ludzie cieszą się kupując piękne kwiaty!

I first got this job in May 2016 through a random recommendation by a lady from Krakow. The peacock feathers I am wearing are part of traditional clothing that comes from villages in this region. That's a great way to express yourself and cherish the country customs.
What do I love the most about my job? The fact that people are happy buying beautiful flowers!