Życie mi wystarczy

Life is enough

W rzeczywistości nie lubię tego miasta. Co więcej, nie mam ulubionego miejsca, do jakiego chciałbym się udać, o którym marzę. Mam swoją rodzinę i mojego najlepszego przyjaciela - mojego kota. Nie mam potrzeby zmieniać tego, co jest teraz. Życie mi wystarczy.

Actually, I don't like this city. What’s more, I have no favorite destination to go to that I would be dreaming about. I have my family and my best friend – my cat. I have no need to change what is right now. Life is enough.