Pan od muzyki

Music teacher

W sercu mam zawsze rock & roll, ale na codzień nauczam dzieci i młodzież gry na gitarze i perkusji. Najważniejsze w relacji z uczniami jest uwrażliwienie na dobrą i prawdziwą muzykę. Przedstawiam im takich klasyków jak Hendrix, Santana czy Morrison, aby mogli wzorować się i czerpać inspiracje od najlepszych. Niestety na nasze rozgłośnie radiowe nie można już liczyć.
Pamiętam jaką radość sprawiało mi granie z najlepszymi polskiej sceny rockowej. Dlatego tym bardziej chcę nauczyć młode pokolenie, żeby dać im szanse kontynuowania tego, co my zaczęliśmy wcześniej.

There is always rock & roll in my heart, but for a living, I teach kids and youth to play the guitar and the drums. What is the most important in my relationship with students is to show them really good and genuine music. I introduce them to big names like Hendrix, Santana or Morrison so they can get inspired and model themselves after them. Unfortunately, nowadays, we can’t count on our radio stations anymore to do that. I remember the joy I used to feel while playing concerts with the best Polish rock bands. That is why I choose to teach our young generation to give them a chance to continue what we had started before.