Dom poza domem

Home outside of home

Pochodzę z Ukrainy, przyjechałem tu na studia, po których dostałem pracę i w ten sposób zamieszkałem w Krakowie. Kraków bardzo przypomina mi Lwów, poniekąd czuję się tutaj jak w domu. Społeczność ukraińska jest tu bardzo duża, co tydzień uczestniczę w spotkaniach Ukrainian speaking debate club . Kraków to piękne miasto z cudowną architekturą i wspaniałą historią.

I come from Ukraine. I came to Cracow for studies and I’ve stayed here for work. Cracow reminds me Lviv a lot, somehow I feel here like at home. Ukrainian community here is very big, every week I attend Ukrainian speaking debate club. Cracow is a beautiful city with stunning architecture and great history.