Od Inspiracji Do Pasji


From Inspiration Into Passion

Wiele lat temu obejrzałem film oparty na prawdziwej historii francuskiego artysty, który przeszedł po linie między wieżami World Trade Center w Nowym Jorku. Chociaż pamiętam, że byłem naprawdę zainspirowany i pod wrażeniem jego występu, kontynuowałem swoje życie ... Około 3 lat temu, gdy zdałem sobie sprawę, że mam dość spędzania wolnego czasu w barach, klubach i restauracjach na jedzeniu i piciu, kupiłem sprzęt i zacząłem ćwiczyć to, co wydawałoby się niemożliwe - chodzenie po linii.
 Dzisiaj jest pierwszy dzień po zimowej przerwie, kiedy wracam do Parku Jordana, aby zrobić pierwszy krok tego roku ... aby znaleźć równowagę i zaprosić moich przyjaciół do przyłączenia się do mnie na świeżym powietrzu, w harmonii z naturą.

Many years ago I watched a movie based on a true story of a French high-wire artist who walked between the Twin Towers of World Trade Center in New York. Even though I remember being truly inspired and impressed by his performance, I went on living my life… Around 3 years ago, as I realized that I had enough of spending my free time in bars, clubs and restaurants over food and drinks, I bought the equipment and started practising what would seem impossible – walking on line. Today, it is the first day after winter break that I am back to Jordan’s Park to make the first step this year… to find the balance and to invite my friends to join me outdoor, in the harmony with nature.