Szczególne miasto

A special city

Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w Krakowie i mamy możliwość tu studiować - jest to wymarzone miasto do życia i nauki architektury. Przyjechałyśmy tutaj z Ukrainy i Białorusi, gdzie otrzymałyśmy stypendium na studia zagraniczne. W ramach naszych studiów jeździmy po mieście i rysujemy budynki. Podczas spaceru po mieście można zobaczyć różne style architektury, takie jak romańska i gotycka; to jeden z głównych powodów, dla których wybrałyśmy to miasto by ukończyć nasze studia. Co czyni Kraków miejscem wyjątkowym dla nas to to, że można tu spotkać ludzi różnych narodowości, którzy mieszkają i uczą się tutaj w harmonii.

We are very happy to be in Krakow and study here, this is the dream city to live and to study architecture. We have moved here from Ukraine and Belarus winning a scholarship to study abroad. As part of our studies we go around the city and draw buildings. While walking around the city you notice various styles of architecture such as Romanesque and Gothic; this is one of the main reasons that we have chosen this city to complete our studies. In Krakow, we also meet people with different nationalities who live and study here with harmony, this makes it special to us.