Who We Are

WHO WE ARE
In 2017 Vox Box English speaking community along with Christ the Savior Presbyterian Church initiated “Humans of Krakow” project as a way of caring for the city and celebrating its people. A group of volunteers came together to participate in this endeavor as photographers, editors, translators and volunteers. They come from different backgrounds, cultures and languages but they are all united by their love for the Royal City of Krakow. This is an open community always ready to welcome new members on board who would like to contribute to this Project. Please join us and let’s write the history of Kraków together!

MISSION
Humans of Krakow is a local initiative of a global movement “Humans of…” Our task is to distinguish individuals and their stories through photography and at the same time build a community of people who are passionate about the greater good and the people of their city.
People and their journeys and stories matter to us. We hope that those stories are going to reveal where Krakowians are in need of help or development, which hopefully then can lead us to action and to making our city even greater.

“You don’t wait until you are absolutely destitute before you do something to change your condition; so then you shouldn’t help only the absolutely destitute people around you. Don’t be too narrow in your definition of the poor” Rev. Jonathan Edwards (1703-1758).

***

KIM JESTEŚMY
W 2017 roku angielskojęzyczna grupa Vox box wraz z prezbiteriańskim Kościołem Chrystusa Zbawiciela zainicjowała projekt Humans of Kraków, jako wyraz dbania o miasto i wyróżniania jego mieszkańców. Grupa chętnych fotografów, edytorów, tłumaczy i wolontariuszy zebrała się żeby ten projekt zaistniał. Pochodzą z różnych środowisk, wywodzą się z innych kultur i mówią różnymi językami ale łączy ich wspólna miłość do Miasta Królów - Krakowa. To otwarta społeczność zawsze gotowa przyjąć z otwartymi ramionami nowych członków, którzy chcą tworzyć ten projekt.

Dołącz do nas i twórzmy historie Krakowa razem!


MISJA
Humans of Kraków to lokalna inicjatywa związana z globalnym ruchem "Humans of..." Naszym zadaniem jest pokazać poszczególne osoby i ich historie poprzez fotografię i równocześnie tworzyć społeczność , którą fascynuje wyższe dobro (?) i ludzie tego miasta.

Ludzie i ich losy oraz opowieści mają dla nas znaczenie. Mamy nadzieję, że prezentowane historie pokażą, gdzie krakowianie potrzebują pomocy lub rozwoju, co - miejmy nadzieję - doprowadzi nas do działania i pomoże uczynić nasze miasto jeszcze lepszym.

„Nie czekasz, aż będziesz całkowicie pozbawiony środków, zanim zrobisz coś, aby zmienić swój stan; więc nie powinieneś pomagać tylko absolutnie najuboższym ludziom wokół ciebie Nie bądźcie zbyt wąscy w definicji ubogiego " Wielebny Jonathan Edwards (1703-1758)

VoxBox logo