Karina Ospanova

To me, Krakow became a home thanks to the people l met here, it’s the most important feature a city can have. Maintaining an inclusive place where everyone can be heard - it’s the only right thing to do in such a diverse environment. And the Humans of Krakow project gives me this wonderful opportunity.

•••

Kraków stał się dla mnie domem dzięki ludziom których tu poznałam, to najważniejsze co może dać Ci miasto. Utrzymywanie wspólnej przestrzeni, w której wszyscy mogą być wysłuchani - to jedyna i słuszna rzecz w tak zróżnicowanym środowisku. A projekt Humans of Kraków daje mi tę wspaniałą okazję.